Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

Vorige versie: 5 oktober 2016

INLEIDING

Align Technology, Inc. en aan Align Technology, Inc gelieerde ondernemingen ('Align', 'we', 'wij', 'ons' en 'onze') zetten zich in voor de bescherming van uw informatie (in deze Privacyverklaring verwijst 'informatie' naar de informatie aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd die als persoonsgegevens wordt beschouwd en die via onze websites door u wordt opgegeven of door ons over of van u wordt verzameld).

Align ontwerpt, vervaardigt en verkoopt het Invisalign®-systeem en intraorale iTero®-scanners en OrthoCAD-diensten en de My Invisalign Smile-app, waarmee gebruikers, terwijl zij een Invisalign-behandeling ondergaan, hun vorderingen kunnen volgen en delen door het uploaden van afbeeldingen, het delen van verhalen, het aanmaken van geheugensteuntjes voor afspraken en het ontvangen van berichten (de 'App'). Hieronder maken we kenbaar hoe we de informatie gebruiken en delen die we op onze websites en in onze App (de 'Sites').

Over het algemeen kunt u onze Sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Er zijn echter momenten dat we u mogelijk vragen om informatie, over uzelf of iemand die u kent, zoals een naam, e-mailadres en/of huisadres. Het is onze bedoeling om het u te laten weten voordat we online dergelijke persoonlijke informatie van u verzamelen en om, waar dat vereist is, uw toestemming te vragen om dergelijke informatie te verwerken.

Wanneer u onze Sites gebruikt, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens conform deze Privacyverklaring te verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en verwerken.

Informatie die we van u verzamelen
Wat doen we met de informatie die we verzamelen?
Met wie delen we uw persoonlijke informatie?
Cookies en reclame
Privacy van kinderen
Links naar andere websites
Marketing en geen contact opnemen
Sociale media
Internationale gegevensoverdracht
Beveiliging
Uw rechten
Updates
Contact met ons opnemen

Informatie die we van u verzamelen

We verzamelen de volgende soorten persoonlijke informatie en gevoelige informatie over klanten, patiënten (voormalig, potentieel en huidig), ouders/voogden van patiënten, artsen en websitebezoekers wanneer u zich registreert als lid van onze Sites of via online formulieren of wanneer u de App downloadt en gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op het ontvangen van nieuws of om een Smile Assessment te ondergaan:

Informatie om ons te helpen bij uw behandeling, zoals leeftijd, geslacht en gezondheidsinformatie met betrekking tot uw gebit, inclusief afbeeldingen van uw tanden en gezicht. We informeren u over dergelijke doeleinden op het moment dat we vragen of we persoonlijke gegevens of gevoelige informatie van u mogen verzamelen en we verzamelen uitsluitend de informatie die strikt noodzakelijk is voor die doeleinden.

Wanneer we via onze Sites gezondheidsinformatie of andere soorten gevoelige gegevens verzamelen, vragen we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming.

We verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze Sites zoals beschreven in het gedeelte “Cookies en reclame” hieronder.

In sommige gevallen kiest u er mogelijk voor om ons persoonlijke gegevens van anderen te geven zodat we bijvoorbeeld contact met hen kunnen opnemen met informatie over ons. U mag hun persoonlijke informatie alleen met ons delen als zij u hiervoor toestemming en permissie hebben gegeven.

Terug naar boven

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

De persoonlijke informatie die we verzamelen door uw gebruik van onze Sites of die u ons gegeven hebt, kan voor het volgende worden gebruikt:

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie is afhankelijk van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Wanneer we een overeenkomst met u zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor levering van onze Invisalign-goederen en -diensten, verwerken we uw informatie voor het voldoen aan die overeenkomst. In andere omstandigheden kunnen we uw informatie verwerken voor de legitieme zakelijke belangen van Align zoals marketing of verbetering van onze producten en diensten, tenzij uw rechten voorrang hebben boven deze belangen. We maken u op het moment van verzamelen duidelijk wat onze legitieme belangen zijn.

We gebruiken een sterke combinatie van gegevensbronnen (online, bestellingen, klanten, enz.) om een volledig beeld te krijgen van onze producten en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn uitsluitend voor onze activiteiten en we delen uw informatie uitsluitend met andere bedrijven als zij deze moeten gebruiken voor samenwerking met ons.

Als we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan wettige vereisten of voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, maken we dit op dat moment duidelijk en informeren we u of het verstrekken van uw persoonlijke informatie wel of niet verplicht is (evenals de mogelijke consequenties als u uw persoonlijke informatie niet verstrekt).

Terug naar boven

Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

We werken samen met andere bedrijven die ons helpen bij onze marketing, communicatie, opslag en verkoopactiviteiten, en kunnen voor deze doeleinden informatie over u delen. Deze partners mogen uw informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan hun zaken met Align. U kunt een lijst met onze huidige serviceproviders verkrijgen door contact op te nemen met privacy@aligntech.com:

We kunnen uw informatie ook delen met andere Align-bedrijven voor het uitvoeren van de doeleinden die zijn beschreven in “Wat doen we met de informatie die we verzamelen?” Een volledige lijst met de bedrijven uit onze groep is te verkrijgen door contact op te nemen met privacy@aligntech.com.

Bovendien mag alle informatie die we verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van bedrijfseigendommen of soortgelijke transacties, evenals in geval van insolvabiliteit, faillissement of curatele waarbij persoonlijke informatie als een van onze bedrijfsactiva aan derden zou kunnen worden overgedragen.

Mogelijk vertrekken we persoonlijke informatie over u ook als we ervan overtuigd zijn dat dit wettelijk verplicht is of nodig ter bescherming van onze eigendoms- of andere wettelijke rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot handhaving van onze overeenkomsten of de eigendomsrechten van anderen).

Mogelijk delen we uw informatie ook als u ons daarvoor toestemming geeft.

Terug naar boven

Hoe lang bewaren we uw informatie?

We bewaren persoonlijke informatie wanneer we hiervoor een doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben (zoals levering aan u van Invisalign-goederen en -diensten, of om te voldoen aan geldende juridische, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren. Is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie als back-up in archieven is opgeslagen), dan houden we uw persoonlijke informatie veilig opgeslagen en onthouden wij deze van elke verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Terug naar boven

Cookies en reclame

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van uw toestel verzamelen. In sommige landen, inclusief landen in de Europese Economische Ruimte, wordt deze informatie mogelijk als persoonlijk beschouwd onder de geldende wetten op de gegevensbescherming.

De informatie die we automatisch verzamelen kan specifiek bestaan uit informatie zoals uw IP-adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, ruwe geografische locatie (bijv. land of locatie op stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw toestel en onze Website, inclusief de geopende pagina's en de links waarop is geklikt.

Door het verzamelen van deze informatie krijgen wij meer inzicht in de bezoekers van onze Website, waar zij vandaan komen en welke inhoud op onze Website interessant voor ze is. We gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden en ter verbetering van de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie. Raadpleeg Cookies en reclame voor meer informatie

Terug naar boven

Privacy van kinderen

Bij Align hebben we niet de intentie om informatie te verzamelen van kinderen jonger dan dertien (13) jaar, tenzij de informatie wordt verzameld bij een vader, moeder of voogd. Hoewel we niet kunnen verhinderen dat een kind onze Sites bezoekt, verzamelen we geen persoonlijke informatie zonder duidelijk te maken dat de persoon die de informatie verstrekt minstens 13 jaar oud moet zijn. Hebt u vragen over het verzamelen op onze Sites van informatie van kinderen, neem dan contact met ons op via privacy@aligntech.com.

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde leeftijdsgrens kan verschillen, afhankelijk van de geldende wettelijke vereisten in uw land. Als dit het geval is, geven we dat aan op het moment van verzameling.

Terug naar boven

Links naar andere websites

Onze Sites kunnen louter voor het gemak links naar andere websites bevatten. Align is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke andere websites, en de vermelding van links betekent niet dat we de informatie of het bedrijf aanbevelen. Dit betekent dat als u via onze Sites naar een andere website gaat, wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over wat zij met uw informatie doen.

U kunt ook de mogelijkheid krijgen om uw informatie met andere websites te delen, bijvoorbeeld op sociale media. Mogelijk plaatsen wij een link zodat u dit gemakkelijk kunt doen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over hun website of uw berichten/gedeelde informatie. We adviseren u om het privacybeleid en de methoden voor informatieverzameling van deze andere websites en sociale media door te nemen.

Terug naar boven

Marketing en geen contact opnemen

We kunnen u van tijd tot tijd informatie over onszelf sturen als u ons (indien nodig) daarvoor toestemming hebt gegeven.

Align biedt u de gelegenheid om te vragen om stopzetting van elektronische communicatie van Align of onze partners, door uw toestemming in te trekken. Als u geen communicatie van ons wilt ontvangen, laat dit ons dan weten wanneer we uw informatie verzamelen of schrijf ons op elk gewenst moment via remove@aligntech.com en vergeet daarbij niet te vermelden in welk land u zich bevindt. U kunt ook de handige in onze e-mails ingesloten afmeldfunctie gebruiken. We vragen u vriendelijk om voldoende tijd om uw verzoek te verwerken.

Vergeet niet dat dit intrekken van uw toestemming niet geldt voor noodzakelijke communicatie, zoals reacties op een verzoek om informatie, en dat deze vervalt als u op een later moment informatie aan ons vraagt, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsberichten.

Terug naar boven

Sociale media

Door gebruikers gegenereerde inhoud. Als u Facebook, Twitter of andere sociale media gebruikt met openbare accountinstellingen en u een hashtag gebruikt van een van onze openbare campagnes, zoals #unbraceyoursmile, of een die onze productnaam bevat, zoals #invisalign, #invisalignteen of #invisalignTalk, dan kunnen wij uw beoordelingen van onze producten van deze sociale media halen en op onze Sites plaatsen. Dit doen we om uw mening over onze producten te kunnen delen met de bezoekers van onze Sites. Voordat uw opmerkingen op onze Sites worden geplaatst, bekijken wij deze eerst. Gebruik deze hashtags niet als u niet wilt dat uw beoordelingen op onze Sites beschikbaar worden gemaakt.

Door inhoud over uw ervaringen met Invisalign op openbare socialemediakanalen te plaatsen of op andere wijze beschikbaar te maken en met "ja" te antwoorden als we u toestemming vragen om deze inhoud ook op onze eigen kanalen te plaatsen, bijvoorbeeld op Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) en andere kanalen, bevestigt en verklaart u dat u dertien (13) jaar of ouder bent en dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die op onze pagina op die websites zijn vermeld.

Als een vader, moeder, voogd of iemand anders door een gebruiker gegenereerde inhoud tegenkomt die is verzameld bij iemand onder de leeftijd van dertien (13) jaar, mail ons dan op InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Terug naar boven

Internationale gegevensoverdracht

Align is over de hele wereld actief en wij kunnen derhalve uw persoonlijke informatie verzenden naar andere landen waar Align actief is, inclusief andere landen dan uw land van verblijf. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden opgeslagen op servers die zich buiten het land bevinden waar u woont. We blijven uw informatie echter beschermen conform deze privacyverklaring en onze Bindende bedrijfsregels.

Naast de toezeggingen in deze Privacyverklaring heeft Align een programma met Bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR) opgezet, waarin het beleid van Align met betrekking tot de bescherming en het beheer van persoonlijke informatie over de hele wereld is vastgelegd. Ons BCR-beleid kunt u openen via de link in de vorige alinea.

Wanneer we uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte verzenden naar onze serviceproviders en partners, doen we dat op basis van de standaard door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules (de Bindende bedrijfsregels van Align) of het Privacy Shield.

Terug naar boven

Beveiliging

Op onze Sites hanteren we beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen vernietiging, verlies, misbruik en wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang tot de door ons beheerde informatie. Onze online portals, zoals de Invisalign Doctor Site, passen HTTPS-beveiliging toe voor het verzenden van patiëntinformatie (inclusief persoonlijke gegevens). Voor deze portals zijn klantenaccounts vereist en ze zijn niet publiekelijk toegankelijk.

Terug naar boven

Uw rechten

Als u rechten hebt betreffende toegang, bekendmaking, wijziging of verwijdering (zoals door de geldende wet wordt bepaald), kunt u contact met ons opnemen via het hieronder vermelde adres of via e-mailadres.

In Californië mogen mensen bijvoorbeeld eenmaal per kalenderjaar een overzicht opvragen van onze bekendmakingen aan derden voor directe marketingdoeleinden. Het is niet onze gewoonte om persoonlijke informatie aan andere bedrijven te verkopen of uit te lenen voor hun directe marketing.

Voor Align-bedrijven in Europa kunnen mensen contact met ons opnemen over de volgende rechten:

In Singapore kunt u ons over het algemeen verzoeken informatie aan u te verstrekken over de manieren waarop uw persoonlijke gegevens die wij in bezit of beheer hebben mogelijk door ons zijn gebruikt of bekendgemaakt in het jaar voorafgaand aan de datum van het verzoek. Voor elk inzageverzoek kunnen toeslagen worden berekend ter compensatie van onze kosten voor de verschaffing van details van de persoonlijke gegevens die wij van u in bezit hebben. We brengen u op de hoogte van dergelijke toeslagen wanneer wij uw inzageverzoek ontvangen.

Dit zijn slechts voorbeelden en uw specifieke rechten zijn hier mogelijk niet als voorbeeld vermeld.

Terug naar boven

Updates

Mogelijk werken we deze verklaring van tijd tot tijd bij. Als dat het geval is, vermelden we de datum van de laatste update aan het begin van de verklaring. De kennisgeving van een dergelijke update en/of wijziging vindt u op onze Sites en, indien wettelijk vereist, krijgt u deze rechtstreeks toegestuurd. We raden u aan om deze verklaring regelmatig door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient u het gebruik van de Sites te staken.

Terug naar boven

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Hebt u vragen over deze privacyverklaring, de methoden van onze Sites, uw informatie, uw rechten in verband met uw informatie of uw ervaringen met onze Sites, neem dan contact met ons op via:

Wereldwijd hoofdkantoor

Align Technology, Inc.
Attn: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131, VS
privacy@aligntech.com

Hoofdkantoor voor de EU

Align Technology Switzerland GmbH
Attn: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Zwitserland
privacy@aligntech.com

U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke Align-entiteit die verantwoordelijk is voor het gebruik van uw informatie. Meer informatie is hier beschikbaar.

Bent u er klaar voor om uw praktijk en de ervaring van uw patiënten te transformeren?  


Doe met ons mee